Augment Stöldskydd skapades för att du ska känna dig bekväm och säker med dina Augment e-skotrar.

Kort förklaring: Om du har prenumererat på vår stöldskyddstjänst, ( mot en mindre månadsavgift ), kommer du att få en renoverad e-skoter och/eller batteri, vid stöld eller skadegörelse (självrisker tillkommer).

Förutsättningar:

 • Du måste ha ett aktivt e-scooterabonnemang för att prenumerera på vår stöldskydd.

 • Du måste ha anslutit och låst alla dina e-skotrar, som du är ägare till, under de senaste 24 timmarna för att prenumerera på Stöldskyddet.

Logga in på augment.eco/app för att se om du är berättigad till prenumerationen för Stöldskydd.

Prenumeration:

 • Minsta avtalsperiod är 12 månader, och prenumerationen fortsätter automatiskt på en månatlig faktureringsperiod om den inte sägs upp.

 • Stöldskydd-prenumerationen täcker alla dina Augment.Eco e-skotrar under aktiva e-scooterprenumerationer.

 • Självrisker gäller vid en incident.

 • Alla månadsavgifter & självrisker måste betalas i tid.

Stöldskydd:

 • Din e-skoter måste vara säkert låst enligt villkoren för att utöka stöldskyddet ska täcka incidenter.

 • Du måste rapportera händelsen till din lokala polis utan att vänta och tillhandahålla en utökad kopia av den officiella polisrapporten.

 • Du måste rapportera incidenten till Augment så snart som möjligt för att säkerställa en snabb hantering av incidenten.

 • Vänligen ha serienumret på den berörda e-scootern redo för att säkerställa smidig service.

 • Augment kommer att granska din inlämning snarast och ge dig instruktioner där det är tillämpligt.

 • Du är ansvarig för självrisk för e-skoter och batteri innan Augment skickar renoverad utrustning till dig.

Om du har några frågor eller funderingar, vänligen kontakta Augment kundtjänst via livechatt - vi hjälper dig gärna.

Fick du svar på din fråga?