Om du bor nära din arbetsplats och du överlopps tid så är gående ditt bästa alternativet.

Om du däremot har ont om tid eller bor på en 1-10 kilometers avstånd från ditt jobb, då är e-scooter ett utmärkt alternativ, inte bara klimatmässigt, utan även från ett ekonomiskt perspektiv. Lämna din bil hemma och spara t.o.m. 3000€ i året.

Om din dagliga pendling är 5km/resa, då är din årliga pendlingskostnad med olika transportmedel följande:

Augment.Eco: 2850kr

Kollektivtrafik (buss/tåg): 7200kr

VOI: 29760kr

Egen bil: 33000kr

Lime: 52080kr

I vår beräkning har man antagit att genomsnittshastigheten är 15km/h. Kostnaderna inkluderar el och bränsle. Den egna bilen antas vara en liten familjebil, och för parkeringsavgifter har man antagit en genomsnittlig månads-parkeringsavgift i huvudstadsregionen. Kollektivtrafikens kostnader har beräknats utifrån lokaltrafikens genomsnittliga månadskortets kostnad.

Priserna kan komma att ändras i framtiden.

Fick du svar på din fråga?