Enligt svensk lag skall förare som är yngre än 15 år använda hjälm vid körning av elsparkcykel.

Vi rekommenderar att alla som kör en elsparkcykel ska använda ett huvudskydd.

Läs mer om detta på Transportstyrelsens hemsida:

Vänligen kontakta vår kundsupport om du har fler frågor gällande användandet av elsparkcyklar.

Fick du svar på din fråga?